Voor wie

Stichting CarMar realiseert een echt (t)huis voor mensen met een visuele en/of  verstandelijke beperking. Bij Stichting CarMar gaan we ervan uit dat ook mensen met een beperking een ‘eigen leven’ kunnen leiden en eigen beslissingen kunnen nemen. We zijn  ervan overtuigd dat de integratie van mensen met een beperking dan pas goed tot stand kan komen. Het is de bedoeling dat het CarMar-(t)huis zich straks zal vestigen op een locatie in Noord-Holland. Een locatie die centraal gelegen is ten opzichte van het openbare leven zodat de bewoners kunnen integreren. Ook buurtbewoners kunnen, indien zij daar voor open staan, betrokken worden bij het leven van de bewoners van het CarMar-(t)huis.

Het (t)huis dat Stichting CarMar voor ogen heeft is bedoeld voor jongeren vanaf 18 jaar met een visuele en/of verstandelijke beperking, waarbij er behoefte is aan 24 uurs begeleiding en verzorging.

 

shutterstock_49282087