Archief

 

“Zoals de gemeente bij de uitbreiding van de RKAV achter de schermen een faciliterende rol op zich heeft genomen, omdat daar aandacht is voor de kwetsbare doelgroep – de G-sporters – doen we dat bij CarMar ook”, zegt burgemeester Lieke Sievers. ,,Het is een groep mensen die onze zorg en aandacht vraagt. Wij mogen er voor hen zijn, omdat ze onderdeel zijn van onze samenleving.”

Wethouder Hans Schütt: ,,Deze gemeenschap typeert zich door dat iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid neemt voor het maatschappelijke gebeuren. Daar staan wij volledig achter en stimuleren dat.” Burgemeester Sievers: ,,Het gaat er om dat dit initiatief breed gedragen wordt en iedereen zich verbonden voelt met deze grote vrijwilligersinspanning. Dan brengen we samen dat maatschappelijke effect tot stand.”

 

Wij gaan zorg inkopen bij ‘s Heeren Loo en kijken uit naar een mooie samenwerking.

’s Heeren Loo ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking en/of andere beperking. Ze helpen met het maken van eigen keuzes. Dicht bij huis en samen met de mensen die belangrijk voor hen zijn.

Houdt onze website in de gaten voor meer informatie.

 

Gala groot succes met een geweldige opbrengst van ruim € 50.000!

Afgelopen zaterdag avond was bij Le Pompadour in Volendam het tweede gala ten behoeve van Stichting CarMar.

De avond werd gepresenteerd door Marlayne Sahupala die gedurende de avond ook nog haar zangtalent vertoonde onder leiding van de fantastische live band van Danny Sahupala. Ook waren er diverse meer dan geweldige optredens van Dennis Kroon, Mell Jonk, Almost Famous en Die Cappuccinos. 
Al deze artiesten hebben zich belangeloos ingezet voor de Stichting.

De medewerkers van Le Pompadour hebben alle gasten in de watten gelegd met hun enthousiaste bediening en een fantastisch meergangen menu.

De opbrengst van de hele avond kwam tot stand door de verkoop van de couverts, een loterij en een veiling. De veiling werd geleid door Paulina Cramer.

Het was een zeer mooie avond en onze dankbaarheid is niet in woorden uit te drukken. Om te ervaren hoeveel mensen Stichting CarMar een warm hart toedragen en er samen voor te zorgen dat de woonvoorziening straks gerealiseerd kan worden is echt fantastisch.
Namens iedereen die bij de Stichting betrokken is wil ik een ieder die deze avond tot een succes heeft gemaakt hartelijk bedanken. Dankzij jullie allemaal zijn we weer een stap dichter bij ons doel!

Onze dank gaat uit naar: ( in willekeurige volgorde en met het gevaar iemand te vergeten)
Alle gasten, Le Pompadour, Danny Sahupala Band, Marlayne Sahupala, Dennis Kroon, Mell Jonk, Almost Famous, Die Cappuccinos, Triple Showtechniek, Priscilla Fotokunst, Uit & Thuis Evenementen, Jennifer Ewbank, PSV, ZANO, FC Volendam, Heron Auto, Toon Gerbrands, AZ, Wim Biesterveld, NOUKA, Slagerij Runderkamp, Deen, Paulina Cramer, Slijterij de Stient, The Spot Beachclub Watersport Evenementen, Dimitri Joosten, Expert Bushoff, Gassan Diamonds, Allard May, TBE-ZA architecten en ingenieurs, Jeroen Schol, Eric Zwezerijnen, 100% NL, Bot slaapkamers, EP Beerepoot, Deelen Verswaren, EZ Flowers, DBO Incasso, Debbie de Bruijn, Esther Binken, Iris Joosten.

 

22 November 2016 hebben we met de Gemeente Edam-Volendam een intentieovereenkomst getekend.Dit maakt het mogelijk om het komende jaar de haalbaarheid te onderzoeken voor de realisatie van een kleinschalige woon-zorgvoorziening voor jongvolwassenen met een meervoudige handicap. Het betreft het huisvesten van de doelgroep met WLZ- indicatie (Wet Langdurige Zorg) die primair afkomstig is uit de gemeente Edam-Volendam. Sinds 2014 zijn de gemeente en CarMar met elkaar in gesprek om deze ontwikkeling tot stand te brengen.

Namens de stichting CarMar waren de Voorzitter Seline Wesselsz en bestuurslid Hennie Wesselsz, als gezicht van de stichting en Jan Tol als ambassadeur aanwezig bij de ondertekening tijdens de collegevergadering van B&W. Betrokken wethouders Gina Sombroek en Albert Koning hebben zich hard gemaakt deze ontwikkeling binnen de gemeente mogelijk te maken.

Burgemeester van Beek introduceerde de aanwezigen, waarna portefeuillehouder Sombroek toelichtte dat de gemeente blij is met het initiatief voor deze doelgroep. Jan Tol schetste vervolgens de plannen en gaf aan vol vertrouwen de nadere uitwerking ter hand te nemen. Tot slot werd de overeenkomst ondertekend door de burgemeester en de Seline Wesselsz.

CarMar zal binnen een periode van 12 maanden een bouwplan uitwerken tot een definitief ontwerp. Het betreft 16 zelfstandige wooneenheden met een gemeenschappelijke ruimte in fase 10 van de Broeckgouw. De gemeente zal zich inspannen om de kleinschalige woon-zorgvoorziening planologisch mogelijk te maken.

 

Zaterdag 9 juli jl. was er een goed bezochte informatiebijeenkomst van Stichting CarMar.

De bijeenkomst werd geopend door Seline Wesselsz, moeder van een kind met ernstige beperkingen.

Inmiddels is de Stichting al enige tijd in gesprek met de Gemeente Edam-Volendam om te onderzoeken of er voldoende belangstelling is binnen de Gemeente van ouders met kinderen met een WLZ-indicatie.

Er waren totaal 14 ouderparen aanwezig en deze waren blij verrast over het initiatief.

Zij waren op de bijeenkomst geattendeerd door de publicatie in de NIVO van woensdag 29 juni waarin deze werd aangekondigd op de voorpagina en een groot artikel op pagina 13 waarin Seline haar verhaal vertelde.

Naar mening van de aanwezigen had de belangstelling nog veel groter geweest als er een oproep op Facebook was gedaan, want de behoefte voor een dergelijke kleinschalige woonvorm is zeker aanwezig binnen Edam-Volendam.

Door de aanwezigen werden verschillende vragen gesteld en op- en aanmerkingen geplaatst, die heel waardevol zijn bij de verdere uitwerking van onze plannen. Hierbij werd de bezorgdheid uitgesproken over het te verwachten aantal aanmeldingen voor een woonplek bij CarMar en hoe de selectie dan zal zijn. Voor de beantwoording van specifieke vragen over indicaties en uitkeringen was mevr. Heidi Huiberts aanwezig, die als manager werkzaam is bij zorginstelling ’s Heerenloo.

Jan Tol (nonnie) is als ambassadeur betrokken bij Stichting CarMar en gaf een toelichting over de status van de gesprekken met de Gemeente om te komen tot de realisering van het CarMar (t)huis.

“In oktober 2014 was er een eerste contact met de wethouders en uiteindelijk hebben deze geleid tot de aanwijzing van een ‘mogelijke’ locatie op de Broeckgouw.

We hebben steeds gewacht met het zoeken van publiciteit ,om teleurstelling bij ouders en kinderen te voorkomen indien het plan géén doorgang kan vinden.

Naar schatting komen we op dit moment ruim 1 miljoen euro te kort om onze begroting sluitend te krijgen. Desondanks zijn wij er van overtuigd dat we dit, mooie initiatief voor een kleinschalige woonvorm, kunnen realiseren met de hulp van ouders en derden.

Daartoe is er o.a  een CarMar Club van 100 opgericht; een exclusief en effectief zakelijk netwerk met als primaire doel om gezamenlijk aan Stichting CarMar de gevraagde hulp te bieden.”

Daarna gaf architect Edwin Vermij een presentatie over de locatie en de vorm van het CarMar (t)huis.

Na de vakantie hopen wij een intentie-overeenkomst te kunnen ondertekenen met de Gemeente Edam-Volendam

12