ANBI gegevens

Naam: Stichting CarMar
Fiscaal nummer: 8203 62 244, dossiernummer 70 279
Bezoekadres: Slenkstraat 66, 1441 MS Purmerend

Doelstelling: Stichting CarMar wil 2018 in Noord-Holland een thuis creëren voor mensen met een visuele en verstandelijke beperking. Het CarMar thuis moet een plek worden waar het persoonlijke aspect voorop staat. Een eigen plek waar niet de beperkingen van de bewoners, maar juist hun mogelijkheden en wensen centraal staan.

Hoofdlijnen uit het beleidsplan:
Eerste fase van de voorbereidingen: concept ontwikkeling, kennis vergaren en geld inzameling
Tweede fase van de voorbereiding: leggen van contacten, vooral in het bedrijfsleven met mensen die de door CarMar gevraagde hulp willen beiden. Geld inzameling. Contacten leggen met woningbouwverenigingen en gemeenten voor een geschikte locatie.
Derde fase van voorbereiding: Afronding en invulling van alle gemaakte plannen. Inzameling van geld maar ook van goederen benodigd voor inrichting e.d.
Vierde fase: inrichting en aanstelling van medewerkers
Vijfde fase: start

Bestuurders:
Jan Tol – Voorzitter
Seline Wesselsz – Bestuurslid
Jordy The – Secretaris

Alle bestuurders werken zonder beloning voor Stichting CarMar.

Activiteiten:

2008
Nationaal Incasso Bureau sponsort uit naam van Stichting Carmar voor meerdere jaren de blindentribune in het stadion van voetbalclub AZ. De naam Stichting CarMar wordt verbonden aan de blindentribune.

2009
Medewerkers van Nationaal Incasso Bureau liepen als sponsoring mee met de Dam tot Damloop.

16 juli 2009
Stichting CarMar organiseerde een vriendschappelijke voetbalwedstrijd tussen Alcmaria Victrix en FC Volendam. De opbrengst van de toegangskaarten was geheel voor Stichting CarMar.

17 maart 2012
Het bestuur van voetbalclub AZ stelde de persruimte en het restaurant van het AFAS stadion beschikbaar voor een benefietbijeenkomst ten bate van Stichting CarMar. Er was een rondleiding door het stadion, een diner, optredens van artiesten en een kunstveiling. Verder konden de gasten genieten van de voetbalwedstrijd AZ-NAC.

2012

Stichting CarMar wederom als standhouder deel aan de beurs die dit keer LXRY Fair wordt genoemd.

2013
Oprichting van de CarMar Club van 100. Het is de bedoeling dat leden van de Club van 100 aan CarMar de gevraagde hulp bieden. De CarMar Club van 100 ontwikkelt zich tot een bedrijven netwerk. Dit wordt tot stand gebracht door individuele pagina’s voor de leden op de website van Stichting CarMar en bijeenkomsten, o.a. in de vorm van bedrijfsbezoeken.

2013
Contact en overleg met verschillende instanties voor een geschikte locatie.

2014
balans stichting carmar per 31 december 2014
page_white_acrobat (16kb).

2015
balans stichting carmar per 31 december 2015
 page_white_acrobat (16kb)

2016
balans stichting carmar per 31 december 2016
 page_white_acrobat (16kb

2017
balans stichting carmar per 31 december 2017
 page_white_acrobat (16kb)

2018
balans stichting carmar per 31 december 2018
 page_white_acrobat (16kb)