Ons doel

Ons doel is om voor 2018 een CarMar thuis te realiseren. Als locatie gaat de voorkeur uit naar een plek in Noord-Holland boven het Noordzee kanaal. Het CarMar thuis moet een plek worden waar het persoonlijke aspect voorop staat. Een eigen plek waar niet de beperkingen van de bewoners, maar juist hun mogelijkheden en wensen centraal staan.

De voorbereidingen zijn opgedeeld in vijf fasen:
Eerste fase: concept ontwikkeling, kennis vergaren en geld inzameling

Tweede fase: leggen van contacten, vooral in het bedrijfsleven met mensen die de door CarMar gevraagde hulp willen beiden. Geld inzameling. Contacten leggen met woningbouwverenigingen en gemeenten voor een geschikte locatie.

Derde fase: Afronding en invulling van alle gemaakte plannen. Inzameling van geld maar ook van goederen benodigd voor inrichting e.d.

Vierde fase: inrichting en aanstelling van medewerkers.

Vijfde fase:
start